Certifikáty

Jako první úklidové firmě na Moravě se nám podařilo získat certifikaci ISO, která našim zákazníkům garantuje spolehlivost našich služeb a důraz na kvalitu jejich poskytování.

Uvádíme certifikát o zavedení a používání systému managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, certifikát na zavedení a používání systému environmentálního managementu v souladu s požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 a certifikát o zavedení a používání systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky ČSN ISO 45001:2018.