Osobní ochranné pracovní prostředky pro firmy (OOPP)

Zajistíme pro Vaše zaměstnance vhodné pracovní prostředky a pracovní nástroje, které Vaše zaměstnance ochrání před možnými riziky, které mohou vzniknout při práci.

Pomůžeme Vám zajistit ve Vaší firmě splnění podmínek dle Nařízení vlády č.
495/2001 Sb., které stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, včetně mycích, čistících a dezinfekčních
prostředků, které nesmí Vaše pracovníky omezovat při práci. Pomůžeme zajistit na Vašem pracovišti podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Pracovní oděvy a pomůcky by měly splňovat všechny technické parametry dané pro konkrétní pracovní činnost. Sloužit Vám mohou také jako jednoduchý reklamní nástroj pro posílení Vaši firemní identity.

Nechte si nezávazně navrhnout koncept na míru pro Vaši společnost, jsme tu pro Vás

Popište nám vaší představu

a my se do 48 hodin ozveme s nápadem na vyřešení

CAPTCHA image